Subsidies

Je geldzaken heb je graag goed geregeld. Voor diverse initiatieven zijn subsidies en financiële regelingen beschikbaar. Zo kun je nog beter je plannen uitvoeren, innovaties tot stand brengen of krijg je in co-creatie met een andere ondernemer een project van de grond! Er zijn verschillende mogelijkheden voor het aanvragen van een subsidie.

MKB-financieringsgids

Bij welke kapitaalverstrekkers maak je kans en voor welke regelingen kom je in aanmerking? De MKB financieringsgids geeft jou in enkele stappen zicht op financieringsoplossingen in jouw directe omgeving. Dat zijn er meer dan je denkt! Neem de proef op de som. Klik op de button hieronder en vul eenvoudig een paar gegevens in. Met één druk op de knop krijg je een overzicht van al jouw mogelijkheden.

Meer info

Landelijke regelingen

Landelijke regelingen zijn voornamelijk van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Op hun website staat een subsidiewijzer om gericht te zoeken naar passende subsidie.

Meer weten? Check de website van RVO.

Europese regelingen

Ook Europa biedt subsidies en regelingen voor Nederlandse ondernemers en bedrijven. Vaak wel met specifieke voorwaarden. Zo moet je soms samenwerken met een partner over de grens. Veel regelingen gaan over ontwikkeling van innovatieve of duurzame producten of diensten.

Meer weten? Check Europa Nu

Subsidies Gemeente Breda

Ook de Gemeente Breda heeft verschillende subsidies. De regelingen, regels en subsidieverordening staan op de website. Net als vragen over belastingen en inkomensondersteuning. Een bijzondere subsidie is die voor toegepaste technologie en creativiteit. Deze subsidie is voor projecten die bijdragen aan de doelen van de Economische Visie Breda. Dat zijn specifiek projecten waar nieuwe technologie en creativiteit centraal staan en die bijdragen aan het versterken van economische kracht en werkgelegenheid in Breda.

 

Meer weten? Check breda.nl

KvK (Kamer van Koophandel)

Op de website van de KvK staat informatie over verschillende subsidieregelingen. Je vindt er concrete situaties uit de dagelijkse praktijk, voorbeelden waar de regelingen op van toepassing zijn. Daarnaast kun je hier ook terecht voor een overzicht van fiscale regelingen. Bijvoorbeeld voor personeel of R&D-werkzaamheden. 

 

Meer weten? Check de website van de KvK.

Economie, kennis en talentontwikkeling - Innovatieve startups, subsidie

Projecten gericht op het ontwikkelen van innovatieve producten, diensten of productieprocessen door startup MKB-ondernemingen komen in aanmerking voor subsidie van de provincie.

Meer weten? Check Brabant.nl

EUROSTARS subsidieprogramma

Mkb’ers die nieuwe producten, processen of diensten sneller op de markt willen brengen, kunnen een beroep doen op het Eurostars programma. Het instrument stimuleert marktgerichte technologische ontwikkeling, waarbij een mkb’er met minimaal één partner uit een Eurostars-land samenwerkt. Deze samenwerking biedt bedrijven de kans om toegang te krijgen tot nieuwe markten, te leren van de aanwezige kennis en technologieën in een ander land én om de risico’s van de ontwikkeling te delen.

Meer weten? Check de website van Herzelburcht

Subsidieregelingen: Groen & Water Bedrijven

Binnen deze regelingen kunnen (onder andere) individuele bedrijven subsidie aanvragen voor vergroeningsmaatregelen op het eigen terrein. Met deze regelingen kan men subsidie aanvragen voor:

Meer weten? Check Breda.nl

Subsidieregelingen Groenvisie Bedrijventerrein

Binnen deze regeling kunnen bedrijventerreinen of clusters van bedrijven op 1 bedrijventerrein subsidie aanvragen voor het opstellen van een Groenvisie voor hen terrein. De subsidie is bedoelt als procesgeld voor het inhuren van professionals om de ondernemers te helpen bij het opstellen van een dergelijke visie. Het eindproduct moet een gedegen visie betreffen uitgewerkt in deelprojecten om de visie te realiseren. Het doel van deze subsidie is dat we bedrijventerreinen / clusters van bedrijven aanzetten om na te denken over de vergroening van hen terrein, zowel in de openbare als particuliere ruimte. Met het toevoegen van groen worden verschillende doelen bedient maar hopen we ook identiteit en uniformiteit op onze bedrijventerreinen te realiseren.

Meer weten? Check Breda.nl

Meer weten over subsidies?

Ik help je graag verder!

Wij helpen je graag verder met alle vragen die je hebt over ondernemen in Breda en bieden de hulp die jij nodig hebt.