Innovatiedistrict Breda

Breda, dé internationale hotspot voor toegepaste technologie en creativiteit!

Samen met ondernemers, kennisinstellingen en talent vertalen we creatieve ideeën naar innovatieve toepassingen. Daarmee werken we aan een sterke stad voor nu én de toekomst. Onze open en toegankelijke cultuur zorgt voor een dynamisch netwerk, waar vele innovatieve spelers elkaar feilloos weten te vinden.

En Breda heeft veel van deze vernieuwers. In de nieuwe economie gaat het om interactie, samenwerken, talent en snelheid.

innovatiedistrict-breda.png

De plek waar dat gebeurt doet ertoe!

Daarom ontwikkelen we het Innovatiedistrict Breda en maken we letterlijk ruimte voor onze technologische en creatieve bedrijven. Hiermee maken we innovatie en vernieuwing mogelijk.

We verbinden 6 deelgebieden met elkaar binnen het innovatiedistrict. Daarmee verbinden we bestaande en nieuw te realiseren innovatieve en creatieve werklocaties in Breda en de regio met een centrale hotspot. Een Innovatiedistrict is geen afgesloten gebied, maar een bruisend district met een mix aan voorzieningen en horeca in het gebied zelf óf in de nabijheid. Doel in dit gebied is het creëren van milieus die innovatie stimuleren en tevens fungeren als aantrekkende werkomgeving voor de nieuwe economie en het daarmee samenhangende talent.

gemeente-breda_beeld-doelgroep_website.png

Doelgroep

We richten ons bij de ontwikkeling van het innovatiedistrict op de doelgroep Toegepaste Technologie & Creativiteit. Divers palet aan gerenommeerde bedrijven, kleine en vernieuwende spelers. Deze doelgroep onderscheid zich in 5 subdoelgroepen met allen net een andere ruimtebehoefte.

B’WISE Incubator

In 2022 onze startup incubator B’WISE gerealiseerd. Een innovatieve broedplaats in Breda waar startups dag in, dag uit werken aan oplossingen van morgen. Inmiddels zijn hier 30 startups en 10 student startups gehuisvest. Naast een inspirerende werklocatie met een diversiteit aan gebruikers waar we onverwachte ontmoeting stimuleren, bieden we startups programma’s en coaching, toeleiding naar financiering en een breed netwerk. Hiermee stimuleren we de innovatiekracht en verdubbelen we de slagingskans van startups in de regio West-Brabant. In 2023 realiseren we een 2de verdieping.

gemeente-breda_beeld-deelgebieden_website.png

Deelgebieden

Het Innovatiedistrict Breda is een zone die bestaat uit een aantal verschillende deelgebieden met ieder een eigen karakter. Deze zone loopt grofweg van het Havenkwartier, over ‘t Zoet en het Slingerweggebied aan de westzijde, via het Stationskwartier en het Chassé naar de campussen van Breda University en Avans Hogeschool.

We gaan de komende periode aan de slag met drie deelgebieden in ontwikkeling, ieder met eigen accent. Geen monofuncitonele gebieden, maar interactiemilieus.

gemeente-breda_beeld-de-strip_website.png

De Strip

In De Strip bouwen we aan een Creatief District. Hier maken we specifiek ruimte voor cultureel en creatief ondernemerschap: Van culturele makers en toegepaste kunst tot product ontwikkeling en marketing. Dit gebied nodigt uit tot ontmoetingen; creatieve ondernemers werken hier samen en ontmoeten hier publiek/afnemers, ondernemers uit andere sectoren, creatieve studenten en kunstenaars. Dit alles binnen een moderne en gemengde stadswijk met een eigen karakter waar zowel gewoond, gewerkt als gerecreëerd kan worden. Werken is hier niet de hoofdmoot en de TT&C doelgroep is hier te gast.

zoet-breda.jpg

't Zoet

Ook op deze locatie is werken een onderdeel van een breder stedelijk weefsel. Op de locatie van de voormalige suikerfabriek verwelkomen we ondernemers met een stevig accent op creatieve zakelijke dienstverlening en innovatieve entertainers. De leidende positie van Breda op het gebied van gaming vind je hier! Bedrijven brengen levendigheid in dit nieuwe stadsdeel. Hier treffen stad, historie, bewoners en creatieve ondernemers elkaar in een hoogstedelijke, waterrijke en groene omgeving.

gemeente-breda_beeld-slingerweg_website.png

Slingerweg

Het Slingerweggebied is een voornamelijk een werklocatie. Het Slingerweggebied word DE hotspot voor innovatieve makers waarbij we de nadruk leggen op robotisering. In 2023 zijn we gestart met het vestigen van een aantal innovatieve makers aan de Slingerweg, waaronder het cluster Breda Robotics (www.breda-robotics.nl). In een inspirerende omgeving is hier ruimte voor experimenteren, onderzoek en prototyping. Talent werk hier aan de technologie van de toekomst. Het gebied is een broedplaats voor vernieuwing met zijn gunstige ligging en karakteristieke bebouwing. Met de huidige Triple O Campus (www.tripleocampus.nl) is in dit gebied al een levendige community gevormd welke ook in verbinding staat met andere communities in de stad. Meer dan 100 bedrijven binnen de TT&C sector zijn hier werkzaam.

maxresdefault

Video: Innovatiedistrict Breda

Laten we samen bouwen aan het Innovatiedistrict Breda, waar toegepaste technologie en creativiteit de ruimte krijgt!

Ook innoveren?

Meer weten over het Innovatiedistrict Breda?

Neem contact op met Janet Scheltinga, Projectmanager Economie via (076) 529 3581, am.scheltinga@breda.nl of Cees Budding:

Contact opnemen
We gaan graag in gesprek