Nieuwe huurovereenkomst als instrument tegen drugscriminaliteit

20 jan.

De gemeente Breda werkt nauw samen met bedrijvenvereniging Logistic Center Hazeldonk-Meer (LCHM), de Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland en het Platform Veilig Ondernemen Brabant-Zeeland om dit bedrijventerrein zo veilig en weerbaar mogelijk te maken tegen ondermijnende criminaliteit en met name drugscriminaliteit. Eén van de pilots die hiervoor is opgezet is die van de gestandaardiseerde huurovereenkomst waarmee we ondernemers weerbaarder willen maken tegen malafide huurders. De partijen adviseren hierbij het gebruik van de gestandaardiseerde huurovereenkomst. De pilot is gekoppeld aan een convenant waarin de (juridische) voorwaarden zijn vastgelegd en onlangs is ondertekend door; Logistic Center Hazeldonk Meer (LCHM), het Openbaar Ministerie en de gemeente Breda.

huurrovereenkomst-hazeldonk.jpg

Weet wat er in je pand gebeurt

Panden op bedrijventerreinen zijn nogal eens anders in gebruik dan bedoeld of het bestemmingsplan toelaat. Verhuurders weten niet altijd wat er zich precies in hun panden afspeelt. In ernstige gevallen leidt dit tot gevaarlijke situaties wanneer in een pand bijvoorbeeld een hennepkwekerij zit, grondstoffen voor drugs opgeslagen worden of een lab voor de productie van synthetische drugs is gevestigd. Dit met alle gevaren van dien, niet alleen voor de gebruiker of verhuurder van de locatie, maar ook voor buurpanden. Denk hierbij aan brandgevaar, overlast door gebruik en aantasting van de gezondheid van omwonenden en de gebruikers of eigenaren van buurpanden.

Gestandaardiseerde huurovereenkomst

De nieuwe, gestandaardiseerde huurovereenkomst helpt verhuurders om malafide huurders te weren. Op Hazeldonk is hiervoor een pilot gestart waaraan het convenant is gekoppeld. Wanneer zij hiermee werken en de opgestelde regels volgen gaat het Openbaar Ministerie bij het aantreffen van een drugslab, hennepkwekerij of verdovende middelen in een verhuurde bedrijfsruimte in beginsel niet over tot strafrechtelijke vervolging van de verhuurder. De gemeente Breda gaat in hetzelfde geval in beginsel niet over tot sluiting. Dit geldt wanneer de verhuurder de gestandaardiseerde huurovereenkomst heeft gebruikt, drie fysieke controles in een jaar heeft laten uitvoeren én er voor het overige geen aanwijzingen zijn van onregelmatigheden. De overeenkomst is hiermee dus géén vrijbrief en ondernemers moeten kunnen aantonen dat zij alles hebben gedaan waar de gestandaardiseerde huurovereenkomst om vraagt. Op deze manier werken ondernemers en overheid samen aan een veilig en weerbaar Hazeldonk.

huurrovereenkomst-hazeldonk-bredabusiness.png

Pijn laten voelen waar hij hoort, niet bij pandeigenaren!

LCHM gaf opdracht om voor verhuurders en vastgoedeigenaren een gestandaardiseerde huurovereenkomst op te stellen en informeren verhuurders hierover.

Om de huurovereenkomst te kunnen gebruiken hoeven verhuurders hun bestaande contract niet open te breken, maar kan gebruik worden gemaakt van een addendum (aanvulling). In de pilot op Hazeldonk, die gelijk loopt aan de BIZ-periode, wordt bekeken of deze huurovereenkomst daadwerkelijk barrières heeft opgeworpen tegen criminelen om zich te vestigen op Hazeldonk. Deze werkwijze heeft als doel om de pijn te laten voelen waar hij hoort, niet bij pandeigenaren die zich netjes aan de regels en afspraken houden. 

Voor iedereen beschikbaar

Omdat we graag willen dat zoveel mogelijk ondernemers gebruik kunnen maken van deze huurovereenkomst om zich te beschermen tegen malafide huurders wordt deze huurovereenkomst en het addendum ter beschikking gesteld aan alle ondernemers in Breda. Dit betekent wel dat zij niet onder de werking van het convenant vallen maar wel van de huurovereenkomst (of addendum) gebruik kunnen maken waarin voorwaarden staan die bescherming bieden tegen malafide huurders.

Aan de slag

Verhuurders kunnen voor meer informatie over de gestandaardiseerde huurovereenkomst terecht bij het parkmanagement via parkmanager@lchm.eu of op de website van Logistic Center Hazeldonk-Meer.

Vermoedt je een hennepkwekerij of drugslab in jouw pand? Geef dit dan door aan de politie via 0900-8844. Wil je liever anoniem blijven? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl

Meer nieuws Bekijk al het nieuws
groene-pluim-visser-visser-bredabusiness.jpg
Groene Pluim voor Visser & Visser Breda 10 apr.
Groene Pluim voor Visser & Visser Breda
Hulp nodig?

Wij helpen je graag verder met alle vragen die je hebt over ondernemen in Breda en bieden de hulp die jij nodig hebt.

Contact opnemen
Team BredaBusiness staat voor je klaar!