Nieuws

Nieuw detailhandelsbeleid voor Breda

 18/08/2022

3 min.

De gemeente Breda heeft in samenwerking met verschillende belangenpartijen een nieuw Detailhandelsbeleid opgesteld. Het beleid heeft in het laatste kwartaal van 2021 ter inzage gelegen en vervolgens aangeboden aan de gemeenteraad. In de laatste debatraad voor het zomerreces is het nieuwe detailhandelsbeleid vastgesteld voor Breda! Dit nieuwe beleid is nu gepubliceerd in het gemeenteblad en daarmee ook officieel van kracht. Het vervangt hiermee de ‘Detailhandelsnota 2010-2020’. Het plan zet in op de kwaliteit, versterking en het behoud van de Bredase detailhandel. Een toekomstbestendige retailstructuur met compactere winkelgebieden zijn daarbij belangrijke aandachtspunten.

Place to be

Voormalig wethouder economie, Boaz Adank: Voor de winkels én de centrumgebieden van Breda is het van belang om toegevoegde waarde te behouden en onderscheidend te blijven. Door alle ontwikkelingen die plaatsvinden binnen de retail en detailhandel, kunnen we stellen dat winkelgebieden moeten gaan transformeren van ‘places to buy’ naar ‘places to be’. Waarin we winkelen gaan combineren methoreca, cultuur, leisure en evenementen. Innovatie en ondernemerschap zijn daarom van essentieel belang voor het voortbestaan ervan. Het nieuwe Detailhandelsbeleid 2022 schetst hiervoor de kaders en zet in op een toekomstbestendig en aantrekkelijk blijvend Breda.”

Uitgangspunten van het beleid

In het nieuwe beleid ligt de focus voor de komende jaren niet op de uitbreidingmogelijkheden, maar juist op het behouden van het huidige detailhandelsaanbod en het versterken van de kwaliteit ervan. Het beleid richt daarbij met name in op de binnenstad, de woonboulevard en de dorps-, wijk- en buurtcentra en de wenselijke ontwikkelrichting per winkelgebied. Ook is er een opgave om solitaire, verspreide en minder goed functionerende detailhandelslocaties af te bouwen en voor hen actief een transformatieproces in gang te zetten. Benieuwd wat er nog meer in staat? Bekijk het nieuwe beleid hier.

Meer nieuws

kvk top 100 breda

Vier Bredase bedrijven in de 16e KVK Innovatie Top 100!

03 feb
ondernemersteambreda nieuwe jasje linkedin

LinkedIn kanaal Ondernemersteam Breda krijgt vernieuwd BredaBusiness jasje!

02 sep 3 min.
proostbiz

Bedrijventerrein Steenakker krijgt een vervolg op de BIZ

09 mei 4 min.

Hulp nodig?

Team BredaBusiness staat voor je klaar!

Wij helpen je graag verder met alle vragen die je hebt over ondernemen in Breda en bieden de hulp die jij nodig hebt.

bredabusinesslogocta