Businesscases voor Energiegemeenschappen op de bedrijventerreinen in Breda

28 apr.

Businesscases voor Energiegemeenschappen op de bedrijventerreinen in Breda; dat is wat het Europese project LECsea (Local Energy Communities) de afgelopen 2,5 jaar in Breda gedurende coronatijd heeft opgeleverd. Met name op Hoogeind / Moleneind is gekeken naar hoe een collectief (hybride) warmtesysteem rendabel kan worden gemaakt. Ook is er een businesscases van een pilot warmtenet uitgewerkt die zowel een deel van Heusdenhout als Hoogeind beslaat.

lescsea-bredabusiness.jpg

Binnen LECsea is er gewerkt aan energiegemeenschappen en bekeken hoe Europese richtlijnen door de verschillende landen is vertaald. Energiegemeenschappen is in de energie directives van de EU (richtlijnen waarop de lidstaten hun wet moeten aanpassen) een belangrijke term waaronder een gezamenlijk energie-aanpak voor bedrijven en/of bewoners kan worden vormgegeven. Echter de Nieuwe Nederlandse energiewet is nog niet van kracht.

 

Het uitgangspunt binnen LECsea is ook om de energie te gebruiken waar hij wordt opgewekt. Dit is het afgelopen jaar alleen maar duidelijker geworden door de afgekondigde congestie van Tennet en Enexis.

Energiegemeenschappen krijgen in Europese regelgeving (richtlijnen waarop de lidstaten hun wet moeten aanpassen) heel veel aandacht omdat bedrijven, burgers en organisaties op die manier een actieve rol kunnen opnemen in het gezamenlijk produceren, opslaan en delen van energie. De Nederlandse energiewetgeving is echter nog niet van kracht om alle potentieel mogelijk te maken.

Benchmarks van wetgeving, good practices en pilootprojecten uit België, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn tijdens de slotconferentie “Is er een toekomst voor Energiegemeenschappen” voorgesteld. Lees de conclusies, onderzoeken en beleidsaanbevelingen na via www.lecsea.eu.

Vragen?

Heeft u vragen over de businesscases of de samenwerking op bedrijventerreinen in Breda, neem dan contact op met de gemeente Breda (Arjan Rook, aj.rook@breda.nl).

Het Platform BV Breda is als observer partner betrokken geweest bij LECsea Breda.

Meer nieuws Bekijk al het nieuws
Hulp nodig?

Wij helpen je graag verder met alle vragen die je hebt over ondernemen in Breda en bieden de hulp die jij nodig hebt.

Contact opnemen
Team BredaBusiness staat voor je klaar!