Nieuws

Europees Sociaal Fonds – REACT EU

 14/12/2021

Subsidie ondersteuning arbeidsmarkt gemeente Breda

Wat houdt deze subsidie in?

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) heeft als oudste structuurfonds van de Europese Unie (EU) het specifieke doel om de ‘’werkgelegenheid voor de werknemers in de interne markt te verbeteren en zodoende bij te dragen tot de verhoging van de levensstandaard’’. In reactie op de COVID-19 pandemie heeft de EU een omvangrijk herstelpakket aangenomen dat de lidstaten van de EU sociaaleconomisch moet helpen herstellen van de COVID-19 crisis, en wat mogelijkheden biedt tot het voorbereiden van een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie. Het hoofddoel van het ESF REACT-EU programma is dus arbeidsmarktactivering en duurzame inzetbaarheid van mensen met een kwetsbare positie ten opzichte van de arbeidsmarkt. Activiteiten die met ESF worden ondersteund zijn gericht op het werkfit maken en het matchen aan een baan van werkzoekenden uit de doelgroep en het scholen, begeleiden, coachen van werkenden uit de doelgroep met het doel ze duurzaam inzetbaar te maken op de arbeidsmarkt. Deze activiteiten zijn tevens in lijn met de nieuwe werkleus van de gemeente Breda: ‘Samen ergens van zijn’. Het belang van elkaar leren kennen en de tijd nemen om naar elkaar te luisteren, van elkaar te weten wat we belangrijk vinden en dus wat we voor elkaar kunnen betekenen wordt hier extra bevestigd.

Voor wie is deze subsidie bedoeld?

Gemeente Breda grijpt alle middelen aan om de burger te ondersteunen in deze lastige tijd. Naast een aantal andere succes projecten binnen het sociaal domein die de gemeente al uitvoert, dient dit herstelpakket ervoor de werkgelegenheids- en sociale effecten van de COVID-19 crisis aan te pakken door te focussen op de ondersteuning van kwetsbare werkenden en werkzoekenden. Dit houdt in dat (niet)-uitkeringsgerechtigden, arbeidsbelemmerden (met of zonder uitkering/bijstand), jongeren, leerlingen van VSO of praktijkonderwijs, in Nederland woonachtige vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijven en overige natuurlijke (kwetsbare) personen die werk verrichten in aanmerking kunnen komen voor de subsidie. Deze doelgroep is zodanig breed gedefinieerd dat dit gemeente de mogelijkheid biedt om maatwerk te leveren. De doelgroep had al een kwetsbare arbeidspositie en de Coronacrisis heeft dit alleen maar versterkt. De ESF-middelen worden dus gericht ingezet op het aan het werk helpen en houden van deze doelgroep.

De subsidie met betrekking tot een project in het kader van arbeidsmarktactivering loopt vanaf 1 februari 2020 tot en met 30 juni 2022, en wordt aangevraagd in Brussel door het college van burgemeester en wethouders van een centrumgemeente. Gemeente Breda is de centrumgemeente voor regio West-Brabant. De ESF gelden zijn bedoeld om de gemeente Breda projecten te laten uitvoeren ten behoeve van de voorgenoemde doelgroep. Een voorbeeld van een project is de incidentele loonkosten subsidie, die bedrijven kunnen aanvragen bij klantmanagers van het sociaal domein, als ze iemand in dienst willen nemen die een uitkering ontvangt.

Meer informatie

Meer informatie hierover is te vinden op de website hier.

Meer nieuws

kvk-top-100-breda.png

Vier Bredase bedrijven in de 16e KVK Innovatie Top 100!

03 feb
fd-gazellen-2021.jpeg

Breda Business feliciteert de Bredase FD Gazellen 2021

17 nov 3 min.
hannover.jpeg

Ondernemersreis Hannover Messe 30/31 mei 2022 – Ga jij mee? Ontdek de wereld van de industriële technologie!

22 mrt 4 min.

Hulp nodig?

Team BredaBusiness staat voor je klaar!

Wij helpen je graag verder met alle vragen die je hebt over ondernemen in Breda en bieden de hulp die jij nodig hebt.

bredabusinesslogocta.png